Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania określona przez Właściciela jest środkiem stanowiącym kierunek do funkcjonowania i doskonalenia organizacji Firmy.
Celem Firmy DZT jest produkowanie wysokiej jakości części metalowych, izolacji wykładzin wewnętrznych pojazdów samochodowych w warunkach przyjaznych środowisku.
Przyjęta przez Właściciela Firmy Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika z naszej troski o Klienta i środowisko naturalne. Dążymy do osiągnięcia tego w wyniku wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganich norm:

ISO 9001:2008
ISO/TS - 16949:2009
ISO 14001:2004
Zobowiązujemy się do prowadzenia naszych procesów zgodnie z wymaganiami Klienta, prawnymi i innymi oraz do ciągłego doskonalenia naszej działalności produkcyjnej w zakresie spełnienia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania i stałego podnoszenia satysfakcji Klientów z naszych wyrobów.
Politykę tę realizujemy poprzez:
- doskonalenie współpracy i pozyskiwanie nowych Klientów dla nszych wyrobów,
- doskonalenie jakości naszych wyrobów dla potrzeb naszych Klientów,
- współpracę ze stałymi, wykwalifikowanymi dostawcami,
- ciągłą poprawę oddziaływania na środowisko w wyniku zastosowania najlepszych dostępnych technik i praktyk w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do środowiska,
-systematyczne szkolenie pracowników dla podnoszenia ich wiedzy, kompetencji i świadomości w celu efektywniejszego prowadzenia procesów i produkowanych wyrobów,
- zaangażowanie Kierownictwa w efektywne funkcjonowanie Systemu,
- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.